Ponedjeljak, 28 Svibanj 2018 15:41

JEDNOGLASNO Vijećnici podržali kreditno zaduženje Grada za šest projekata

Napisao
Gradsko vijeće Gradsko vijeće Nportal

Gradski vijećnici jednoglasno su donijeli Odluku o zaduživanju Grada Dubrovnika. Kako je objašnjeno u obrazloženju Prijedloga, Grad Dubrovnik u svom Proračunu za 2018. godinu planira cijeli niz investicijskih projekata kako bi unaprijedio život svojih građana. Proračunom 2018. planirano je kreditno zaduženje koje se rebalansom uvećava nakon preciznijih procjena ulaganja u investicijske projekte. Kreditnim zaduživanjem u 2018. namjeravaju se financirati sljedeći projekti infrastrukture Solitudo, druga faza Vukovarske ulice, Cesta most dr. Franja Tuđmana - Osojnik, Dječji vrtić Palčica, Osnovna škola Montovjerna, kupnja vile Čingrija.

Planom razvojnih programa ovi se projekti definiraju prioritetnima, a Grad Dubrovnik će njihovom realizacijom doprinjeti razvoju Grada te unaprijediti život svojih građana. Gradonačelnik Franković objasnio je kako je riječ o dugoročnom kunskom zaduženju preko HBOR-a u iznosu od preko 132 milijuna kuna uz kamatu od 2,5 posto te će se vraćati na 40 rata.

Vijećnik Gordan Špero (HDZ) kazao je kako je većina proračuna već zadana, a da se infrastruktura može graditi samo ili kreditima ili EU fondovima ili kroz javno-privatno partnerstvo. "Pred nama su mnoge investicije u vrtiće, škole, stanove, kanalizaciju. Grad će se morati oslanjati sve više na EU fondove i mislim da ovaj odjel treba pojačati i ekipirati."

Vijećnica Matija Čale Mratović (nezavisna) istaknula je kako će podržati ovu točnu dnevnog reda jer su navedeni projekti važni.

"Po pitanju škole Montovjerna i gradnje samo znamo da će koštati oko 60 milijuna, a ne znamo detalje. Iznos je neopravdan. Trebamo graditi i trebaju nam krediti, a nadam se da ćemo povući nešto iz fondova", rekla je Čale Mratović.

Zamjenica Tokić odgovorila joj je da je Grad našao projekt koji je bio započet u prošlom sazivu.

"Govorite kako je to skupo, škola ima pet i pol tisuća kvadrata, cijena je po procijeni 62 milijuna kuna i kad to uspoređivate sa stanovima za branitelja izađe kako je sukladno tržištu a to je nešto preko tisuću eura po kvadratu. Bespredmetno je vraćati se na neke prošle godine kada su bile niže cijene", naglasila je.

Vijećnik Rikard Rosetti (DUSTRA) rekao je da će njihov Klub vijećnika izglasati zaduženje kako bi se projekti napravili. "Trebalo se zadužiti i više, to je moje mišljenje. Zadužio bih se do limita jer moramo napraviti neophodne projekte poput Lapadske obale, dvorane... Bogat smo grad, ali imamo puno proračunskih korisnika", dodao je.

Vijećnik Ljubomir Nikolić istaknuo je kako je kamatna stopa dobra, a projekti koji su se vukli po ladicama konačno su pokrenuti te je podržao kredit.

Vijećnica Tatjana Šimac Bonačić istaknula je da će SDP podržati ovaj kredit. "Podržavamo ove projekte, a to su svi oni koje je radila bivša administracija. Pristalica sam strateškog promišljanja i mislim da bi trebalo napraviti strategiju projekata i trebalo bi tako istražiti što nam je potrebno", zaključila je.