Ponedjeljak, 28 Svibanj 2018 18:06

NADOKNADA CIJENE ZA STANOVE KUPLJENE U POS-U Franković: 'Garantiram da ćemo do kraja mandata riješiti stambeno zbrinjavanje branitelja'

Napisao
Nuncijata Nuncijata Nportal

Prijedlog zaključka o donošenju zaključka Gradskog vijeća kojim se hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji nadoknađuje dio cijene za stanove kupljene u programu POS I u Mokošici, kao i Prijedlog zaključka o donošenju zaključka Gradskog vijeća kojim se hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata umanjuje dio cijene za stanove kupljene u programu POS I i POS II u Mokošici jednoglasno su prihvaćeni, no točka o dodjeli zemljišta na Nuncijati je skinuta s dnevnog reda jer se još treba pričekati na rezultate HIA studije o gradnji na padinama Srđa.

Gradonačelnik Franković istaknuo je da će tim braniteljima biti dodijeljena zamjenska zemljišta ili stanovi na Pobrežju te drugdje ukoliko se utvrdi da se na Nuncijati ne smije graditi. Franković je naglasio da garantira da će do kraja mandata riješiti probleme stambenog zbrinjavanja branitelja u Dubrovniku jer će "srediti Nuncijatu i ostaviti slobodne stanove na Pobrežju.

"Dogodio se niz procesa prethodnih godina koji su ih zakinuli", rekao je gradonačelnik, a predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica dodao je kako će deset obitelji konačno vidjeti svjetlo iz odluke Grada.

Vijećnik Gordan Špero (HDZ) pohvalio je gradonačelnika i pročelnika da se HRVI omogući kupnja stana u Mokošici, da se umanji rata kredita i da mogu otkupiti stanove. "Konačno se javlja svjetlo na kraju tunela za naše branitelje", rekao je.