Četvrtak, 07 Lipanj 2018 12:49

'SAMO ZA HRABRE' Konavoski mališani ukazali spremnost u slučaju požara

Napisao
Vježba "Samo za hrabre" Vježba "Samo za hrabre" Općina Konavle

Vježba Operativnih snaga sustava Civilne zaštite Općine Konavle “Samo za hrabre” održana je danas u Pridvorju. U vježbi, na kojoj je simulirano gašenje otvorenog požara, evakuacija djece i osoblja PŠ Pridvorje i DV Pridvorje, kao i potraga za nestalima, sudjelovali su: JVP Konavle, DVD Čilipi, Interventna vatrogasna postrojba, Policijska postaja Gruda, Zavod za hitnu medicinsku pomoć DNŽ, HGSS, Gradski Crveni križ, PUZS Dubrovnik, ŽC112 te postrojba opće namjene Civilne zaštite Općine Konavle.