Srijeda, 13 Lipanj 2018 16:26

IMATE LI PRIJEDLOG? Sudjelujte u javnoj raspravi o UPU-u “Tehničko-tehnološki blok Osojnik”

Napisao
Osojnik Osojnik Air B'n'b

Grad Dubrovnik uputio je poziv za sudjelovanje na Javnoj raspravi na temu Prijedloga UPU-a “Tehničko-tehnološki blok Osojnik”.

Javni uvid u Prijedlog Plana, u trajanju od 30 dana, bit će moguć će se od 8. lipnja do 7. srpnja u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kroz Informacijski sustav prostornog uređenja.

Javno izlaganje održat će se u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, 15. lipnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Tehničko-tehnološki blok Osojnik”.

Prijedloge i primjedbe o Prijedlogu Plana sudionici u javnoj raspravi mogu dati na način da: postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku od 8. lipnja do zaključno 7. srpnja 2018. godine, na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.