Četvrtak, 05 Srpanj 2018 14:40

SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Kome će biti odobrena koncesija na pomorskom dobru?

Napisao
Ilustracija/Županijska skupština Ilustracija/Županijska skupština DNŽ

Redovita sjednica Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije održat će se 13. srpnja s početkom u 12 sati. Pred vijećnicima će se naći 19 točaka, međuostalim, Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018.-2021. godine, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova, Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa "Dnevni boravak, pomoć i njega u kući za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji" u 2017. godini.

Također, vijećnici će odlučivati o odabiru najboljeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred hotela Bon Repos, Grad Korčula te pomorskog dobra u uvali Moračna, Općina Slivno, a na dnevnom redu su, kao i obično, prvokupi.

Pred vijećnicima će se naći i Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine Lovište, Općina Orebić.