Petak, 06 Srpanj 2018 12:06

IZMJENE U PROSTORNOM PLANU Tokić: 'Buffer zona neće zabraniti gradnju braniteljskog naselja na Nuncijati'

Napisao
Ilustracija Ilustracija Nportal

Vijećnici su u drugoj te trećoj točki dnevnog reda izglasali izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika kao i Generalnog urbanističkog plana. Kako je pojasnila pročelnica Jelena Lončarić, do izmjena je došlo radi realizacije uvjeta za izgradnju TT bloka Osojnika, kao i onih za izgradnju naselja na Nuncijati, povećanju obuhvata ribarske lučice na prostoru Shella u Staroj Mokošici.

Vijećnik Maro Kristić (MOST) kazao je kako će podržati izmjene jer se radi o važnim projektima za Grad koji su javnog karaktera.

"Činjenica da vrlo često mijenjamo planove govori u prilog da Grad treba novi GUP utemeljen na održivom razvoju, alii i kritika ide u smjeru da se 2014. trebalo predvidjeti kvalitetnije neke stvari. Sada pokrećemo proceduru koja usporava projekte. Proći će 5-6 mjeseci da promjene zažive. Grad treba brže djelovati, trebamo imati kvalitetne prostorne planove, a to nećemo postići ciljanim izmjenama. Mijenjamo i dio prostornog plana na Nuncijati, visokourbaniziranom području, spominje se i pitanje pristupa braniteljskom naselju. Buffer zona je obuhvatila i to područje gdje bi se naselje trebalo graditi. To znači da će se mogućnost gradnje staviti u manje gabarite", rekao je Kristić.

Zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić kazala je kako je plan iz 2014. svoje odradio i da se moraju doraditi izmjene koje su tada napravljene, a koje su nedovoljne.

"Na izmjene GUP-a bitno će utjecati odredbe o buffer zoni. Dosad smo vidjeli da su naši planovi manjkavi u nekim segmentima i upravo zbog toga samo išli na ciljanje izmjene. Cijela situacija s prilagođavanjem buffer zoni će sigurno trajati godinu dana. Dnevno odgovaram na pitanje hoće li se nakon što na snagu stupi buffer zona moći uopće na području Dubrovnika graditi. Neće na svim područjima grada biti isti režim, naravno u cijeli postupak će više biti uključeni konzervatori. Neće doći do potpune zabrane gradnje, samo će se na nekim područjima smanjiti koeficijenti izgrađenost. Na Nuncijati ćemo graditi novi kolni ulaz, koji će se kretati paralelno hotelu Adria. Takav plan bi od nas zahtijevao kupovinu mnogih parcela. Pokušali smo iznaći novo rješenje i uspjeli smo. Nemamo nikakva saznanja da će se zone gradnje ukidati", rekla je Tokić.