Četvrtak, 19 Srpanj 2018 15:05

SLIVNO DOBILO RECIKLAŽNO DVORIŠTE Korak ka realizaciji centra Lučino Razdolje

Napisao
Reciklažno dvorište Pižinovac-Lovorje Reciklažno dvorište Pižinovac-Lovorje Općina Slivno

Još u siječnju ove godine Općina Slivno na lokaciji Pižinovec-Lovorje započela je s izgradnjom reciklažnog dvorišta. Uz potporu bespovratnih sredstava Europske unije osigurala je infrastrukturu koja potiče i olakšava odvojeno prikupljanje otpada i privremeno skladištenje pojedinih vrsta komunalnog otpada gdje će stanovnici moći besplatno dovesti otpad koji će biti zbrinut po ekološkim standardima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.816.293,00 od čega 1.899.922,57 kn bespovratnih sredstava koje sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Proveden je postupak javne nabave te su potpisani ugovori Između Općine Slivno, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Potpisanim ugovorom utvrđene su ključne točke projekta a to su izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta te provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada i ulozi reciklažnog dvorišta.

Za izvođača radova odabrana je zajednica Ponuditelja Elektrocenta Petek d.o.o. Ivanić Grad i Mipek d.o.o. Križ koja je preuzela obvezu izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Pižinovac-Lovorje.

U sklopu projekta izvode se informativno-obrazovne aktivnosti u cilju informiranja i edukacije stanovnika Općine Slivno. Općina Slivno će kroz projekt razvrstavanja otpada smanjiti predviđenu količinu otpada za 100 tona, te samim time uštedjeti prostor na trenutnom odlagalištu otpada, kao i emisiju metana i drugih štetnih plinova. Reciklažno dvorište Pižinovac-Lovorje biti će dio budućega sustava gospodarenja otpada Dubrovačko-Neretvanske županije koji će se izgraditi u županijskom centru u Lučinom Razdolju. Cilj izgradnje reciklažnog dvorišta jest da se potakne svijest stanovnika te da se usvoji dobra navika razvrstavanja otpada a sve sa zajedničkim ciljem očuvanja prirode.

PROMO