Zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Jelka Tepšić i pomoćnik ministrice kulture Republike Hrvatske Davor Trupković na današnjoj su konferenciji za medije na temu buffer zone predstavili zaključke i preporuke vezane uz zaštitu povijesne cjeline Dubrovnika s 42. zasjedanja UNESCO-vog Odbora za Svjetsku baštinu. Naime, ovaj je Odbor usvojio proširenje kontaktne zone koje su predložili iz Ministarstva kulture RH. Ona sada obuhvaća područje od 50 metara sjeverno od ruba padina Srđa, sve do Lokruma, Sv. Jakov i cijeli Gruški zaljev s obje strane. Svaka gradnja na ovom području morat će ubuduće propitivati i vizualni utjecaj na povijesnu jezgru, a za velike investicije koje bi mogle imati značajniji utjecaja na zaštićeno povijesno dobro morat će izrađivati Studije utjecaja na zaštićena kulturna dobra i zatražiti očitovanje na gradnju od ICOMOS-a u Parizu.

„Zadovoljstvo mi je da možemo javnosti predstaviti rezultate ovog procesa koji je iza nas, a u kojem smo svi sudjelovali. Bilo je riječ i o tome kako će prvi nacrt Plana upravljanja gradskom jezgrom biti gotov do konca 2018.“, rekla je zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić.

Detalje oko buffer zone predstavio je pomoćnik ministrice kulture Republike Hrvatske Davor Trupković istaknuvši kako je preporuka monitoring misije nakon posjeta Dubrovniku u studenom 2015. godine, a tijekom koje se raspravljalo o mogućem proširenju kontaktne zone, bila da se obuhvati šire područje i prvotne granice obuhvata bile su dosta široko postavljene.

Najzanimljivija tema bila je ona buffer zone gdje je prvotni prijedlog bio da se ovom zonom obuhvati šire područje radi vizualnog utjecaja na kulturno dobro. Prvotne su granice obuhvata bile široko postavljene, a analiza definirana je buffer zona koja je četiri puta smanjena u odnosu na prvotni prijedlog.

„Buffer ili kontaktna zona označava vizualni utjecaj na kulturno dobro, vizure grada. Ne govorimo da se unutar ove zone neće moći ništa graditi ili izvoditi građevinske rekonstrukcije, ali u njoj će biti podložna i revizija postojećeg Prostornog plana. Prvi korak je da se usvojena buffer zona implementira kroz točkaste izmjene Plana u prostorno-plansku dokumentaciju. I za to će biti napravljena cjelovita HIA studija te će obuhvatiti postojeće projekte koji su već u nekoj fazi gotovosti i predani su gradskom uredu za izdavanje dozvola, ali i svi infrastrukturni projekti koji bi mogli imati značajan utjecaj na kulturno dobro“, rekao je Trupković.

Dodao je također, kako je unutar granica obuhvata i Hotel Belvedere koji je nakon javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja iznjedrio rješenja autora 3LHD koji je za tu potrebu odradio i HIU u cijelosti, a koja je upućena UNESCO-u i ICOMOS-u. Naglasio je kako rezultat HIA-e pokazuje da se radi o značajnom poboljšanju stanja u prostoru s obzirom na postojeću izgradnju hotela iz 80-ih.

„Jedan dio buffer zone osim povijesne jezgre obuhvaća i užu zonu obuhvaćenu nacionalnom zaštitom i u kojoj i dalje vrijede uvjeti koje izdaje Konzervatorski odjel, ali, stvar je ove velike buffer zone da se kroz prostorno-planske mjere vrlo jasno utvrde smjernice za buduću izgradnju koje će biti definirane Prostornim planom. Ne radi se o postupku u kojem Konzervatorski odjel utvrđuje uvjete i izdaje odobrenje, već je riječ o smjernicama“, nastavio je.

Bilo je govora i o projektu golfa na Srđu, a konferenciji za medije prisustvovali su i gradski vijećnik Ljubo Nikolić te Đuro Capor ispred inicijative „Srđ je naš“ koji je demantirao neke od Trupkovićevih navoda o ovom projektu.

„Smjernice su postavljene prema zahtjevu UNESCO-a koji je obuhvatio i projekt golfa na Srđu gdje je vrlo jasno istaknuto da se uz onih 50 metara od ruba Srđa sa sjeverne strane ne dozvoljava gradnja. U tom postupku, što se tiče golfa, UNESCO je dao vrlo jasnu operativnu smjernicu da se bilo koji projekt doveden do faze gotovosti mora provjeriti kroz HIA-u. Nemamo za sada informaciju koji ej zadnji projekt golfa, ali za njega zasigurno nije usklađena HIA. Obuhvaćeni su buffer zonom i dijelovi Bosanke gdje je jasna preporuka da se preispita mogućnost gradnje, da se izradi HIA. Također, u buffer zoni nećemo nešto što je bilo, primjerice građevinsko područje pretvorimo u zelenu zonu, već će se smjernice prilagoditi zahtjevima koje je UNESCO stavio pred nas“, kazao je Trupković.

Na novinarski upit hoće li buffer zona dovesti u pitanje izgradnju stanova za branitelje na Nuncijati, Trupković je istaknuo kako će taj projekt dobiti zeleno svjetlo.

„Što se tiče Nuncijate, to je potencijalno zona gdje bi se osigurali branitelji i preporuka Ministarstva je da se jasno doradi plan nižeg reda za to područje, definiraju uvjeti za gradnju, ishode građevinske dozvole i daju potencijalnim korisnicima da po tim dozvolama grade. I tu će vrlo jasno biti ispitano u kojoj se mjeri može graditi. Znači, nije da se ne može graditi nego se može graditi po određenim uvjetima“, zaključio je.

Objavljeno u Vijesti