U ponedjeljak 15. listopada počinju radovi na izgradnji II. faze oborinske odvodnje Vukovarske ulice i na sanaciji dijela sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Kako bi se što manje remetilo funkcioniranje brojnih institucija, čija su sjedišta smještena na ovom potezu, ali i osiguralo što nesmetanije odvijanje prometa sami radovi bit će podijeljeni u tri podfaze.

Za vrijeme izvođenja prve podfaze, od 15. listopada 2018. godine do 5. studenog 2018. primjenjivat će se privremena prometna regulacija, i to:

U Vukovarskoj ulici, od spojne ceste pored zgrade ex-Zagrebačke banke pa do spojne ceste Ulice dr. Ante Starčevića i Vukovarske, kod Atlant centra, prometovat će se samo jednim, sjevernim, odnosno desnim trakom.

Spojna cesta između Vukovarske ulice i Ulice dr. Ante Starčevića (pored Atlant centra) postaje jednosmjerna, i to s jednim izlaskom u smjeru Starčevićeva-Vukovarska, odnosno zadržava se postojeći smjer prometa u prometnom traku uz zgradu Atlant centra.

Spojna cesta između Vukovarske ulice i Ulice dr. Ante Starčevića pored zgrade ex-Zagrebačke banke pretvara se u slijepu prometnicu koja sad postaje dvosmjerna (ulaz/izlaz s Ulice dr. Ante Starčevića) uz zabranu prometovanja za teretna vozila, osim za vozila gradilišta.

Postojeća autobusna stanica ispred Tommy centra premješta se na poziciju niže u Vukovarskoj ulici, odnosno u neposrednoj blizini ulaza u bivšu „Remizu“.
Postojeći semafor kao i pješački prijelaz ispred Tommy centra u Vukovarskoj ulici se ukida, a novi pješački prijelaz postavit će se kod Atlant centra.

Javni parking ispred bazena se zadržava, ali se mijenja ulaz/izlaz s parkinga. Tako će se u prvoj podfazi izvođenja radova postojeći ulaz parkinga zatvoriti, a novi ulaz će se osigurati preko rampe parkinga OTP banke koji će na taj način sporednom prometnicom između OTP banke i bazena biti povezani, uz napomenu da parking ispred banke i dalje ostaje privatni, a ne javni.

Molimo sve sudionike u prometu i cijenjene građane da se kretanje prilagode privremenoj prometnoj regulaciji, kao i za razumijevanje i strpljenje jer se radi o važnoj investiciji čije izvođenje je, zbog položaja prometnice u samom poslovnom središtu, iznimno zahtjevno.

O drugim podfazama izgradnje javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Objavljeno u Vijesti

Ususret Orlandovoj godini i u okviru aktivnosti skrbi za Orlandov stup te planirane obnove, Grad Dubrovnik, zajedno s Hrvatskim restauratorskim zavodom i Zavodom za obnovu Dubrovnika, a u sklopu programa manifestacije ''Najbolji u baštini'', organizirao je danas u prostoru Zavoda za obnovu Dubrovnika prezentacija ekspertize o oštećenjima te načinu sanacije Orlandovog stupa u povijesnoj jezgri Dubrovnika, a koju je predstavila Iva Carević Peković.

Kako je istaknula, 2013. Konzervatorski odjel u Dubrovniku zatražio je od Grada osiguranje sredstava za hitnu intervenciju na Orlandovom stupu te je Grad Dubrovnik zadužio Zavod za obnovu Dubrovnika za uključivanje problematike. U srpnju 2014. usuglašeno je mišljenje Zavoda za obnovu Dubrovnika i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku oko izrade ekspertize koja bi dala prijedloge za daljnje postupanje s Orlandovim stupom. Usuglašen je projektni zadatak i tim stručnjaka te je u prosincu 2014. ekspertiza s pojedinačnim mišljenjem svakog od stručnjaka završena i predana Konzervatorskom odjelu.

Prvo mišljenje Milana Crnogorca donosi zaključak kako spomenik treba demontirati, sanirati i pohraniti na odgovarajuću lokaciju uz primjerenu prezentaciju. Crnogorac ističe kako je osnovno gradivo stupa iscrpljeno čemu su dodatno pridonijele višekratne sanacije i rekonstrukcije u posljednjih 136 godina. Mišljenja je da se sanacijom ne može postići zadovoljavajuća razina graditeljskog i povijesnog digniteta stupa. Ovaj stručnjak dodao je kako bi zadržavanjem spomenika na izvornoj lokaciji prouzrokovalo ubrzanu degradaciju te predlaže faksimilsku obradu stupa, a u slučaju muzealizacije da ga se zaštiti od atmosferilija.

Drugi stručnjak, Blaž Gotovac ističe kako je spomenik potrebno sanirati ili zamijeniti da bude sukladan onom današnjem. Naglasak je stavljen an multidisciplinaran pristup rješenju problema, a glavni je problem prisustvo jarbola stoga se predlaže da ga se odvoji od stupa. Jarbol bi, mišljenja je Gotovac, od temelja pa do vrha trebao biti znatno kraći, izuzev iznad vrha kamenog stupa gdje bi moglo biti i drvo. Zaključak je također kako treba postaviti faksimil i original pohraniti u odgovarajuće uvjete.

Treće je mišljenje ono Ferdinanda Medera koji ističe stalnu eroziju kamene epiderme stupa, naročito reljefnih dijelova. Utjecajem atmosferilija gubi se izražajnost kamene strukture. I ovaj stručnjak zastupa izradu faksimila i to u ili u kamenoj plastici ili u kamenu. U slučaju kamene plastike radilo bi se o drobljenom kamenu i epoxidu koji bi se izlijevao u kalup na osnovu gumenog otiska. Kod kamena, pristupilo bi se klesanju ili korištenju CNC stroja uz doradu, a sve uz prethodni 3D scan.

Izdvojeno mišljenje imao je Hrvoje Malinar koji smatra kako bi se Orlandov stup moglo sanirati na licu mjesta (in situ). Malinar predlaže da se očiste i ispuhaju pukotine, da se postave nizovi bušotina okomitih na pukotine te da se ubace šipke od inox čelika. Promjer bušotina ne bi smio biti veći od 12 milimetara. Malinar ističe kako bi se moglo proširiti stup nizovima sidara injektiranih epoksidnim smolama.

Josip Galić iznio je pak nekoliko varijanti sanacije Orlandovog stupa. Predlaže tako konsolidaciju kamene strukture injektiranjem pukotina uz izgradnju spojnih sidara. Ipak, ova metoda ne bi bila najdugotrajnije rješenje te bi s vremenom trebalo pristupiti dodatnoj sanaciji. Druga je opcija konsolidacija kamene strukture injektiranjem pukotina uz izgradnju spojnih sidara uz odvajanje epoxi smole od kamena u zoni središnje cijevi. Ova varijanta sanacije skuplja je od prethodne, ali osigurava trajnije rješenje. Treća, ujedno i najrizičnija metoda i znatno skuplja, predstavlja najdugoročnije rješenje za Orlanda. Riječ je o konsolidaciji kamene strukture stupa, demontažu gornjeg dijela, vađenje cijevi s epoxi smolom iz gornjeg dijela te ponovnu montažu stupa s prednapinjanjem. Četvrto je rješenje zamjena originalnog stupa replikom.

Grujo Novaković ističe kako je odvajanje injekcione smjese od stijenki kamenog tijela stupa vidljivo te kako smjesa ne ispunja čitav volumen pukotina. Pukotine su stoga otvorene što pospješuje olakšan utjecaj atmosferilija i omogućava koroziju. Ako bi se pristupilo injektiranju glavnih pukotina, mišljenja je ovaj stručnjak, potrebno je 40 do 50 pakera, rebrasti moždanici duljine 30 centimetara na svakih 50 centimetara, a sve navedeno trebalo bi poduzeti prije demontaže i transporta kako ne bi došlo do trajnog oštećenja.

Generalni zaključak ove ekspertize s kojim su se svi navedeni stručnjaci usuglasili taj je da se treba pristupiti izvođenju faksimilske obnove Orlandovog stupa. Potrebno je izvršiti demontažu spomenika, primjereno ga sanirati te konzerviranjem spremiti u pripremljeni muzejski prostor, uz odgovarajuću prezentaciju.

Prije demontaže potrebno je napraviti konsolidaciju kamene strukture originala kako ne bi došlo do destrukcije stupa prilikom demontaže, transporta i postave u muzejski prostor. Obim radova sanacije in situ samo je dio ukupnih radova sanacije. Originalni stup čuvat će se u kontroliranim uvjetima pa nije potrebno vađenje inox cijevi s epoksidnom oblogom. Na povijesnoj lokaciji Orlandovog stupa treba staviti repliku spomenika. Zaključak svih stručnjaka taj je da je dugoročno najbolje rješenje muzealizacija spomenika kako ne bi bio izložen nepovoljnim klimatskim uvjetima na otvorenom prostoru.

Problem je, međutim, kako je istaknula Iva Carević Peković, što u Gradu još uvijek nema takvog prostora gdje bi se Orlanda adekvatno čuvalo i prezentiralo, a da je mjesto atraktivno te zadovoljeni svi potrebni uvjeti za očuvanje spomenika.

Na predavanju su neka od mišljenja iznijeli i građani pa su tako pojedinci izrazili mišljenje da je nepotrebno vraćati se u prošlost i Orlanda ponovno izraditi od kamena, već da bi se mogao postaviti hologram. Drugi su pak istaknuli kako bi javnost trebala odlučiti hoće li se i kakva replika postaviti.

Objavljeno u Kultura

Ususret Orlandovoj godini i u okviru aktivnosti skrbi za Orlandov stup te planirane obnove, Grad Dubrovnik, zajedno s Hrvatskim restauratorskim zavodom i Zavodom za obnovu Dubrovnika, a u sklopu programa manifestacije ''Najbolji u baštini'', ovaj petak, 28. rujna 2018. organizira dva događanja vezana uz ovaj vrijedni spomenik baštine Grada:

17:00 sati – zgrada Zavod za obnovu Dubrovnika (Ul. Cvijete Zuzorić 6 - velika dvorana) – prezentacija ekspertize o oštećenjima te načinu sanacije Orlandovog stupa u povijesnoj jezgri Dubrovnika (dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda)

19:30 sati – ispred Orlandovog stupa – prezentacija primjena suvremenih tehnologija 3D skeniranja visoke razlučivosti u očuvanju kulturne baštine (Zlatan Novak, Vektra d.o.o. izvođač radova).

orlando najava

Objavljeno u Vijesti

Zbog hitne intervencije na sanaciji oborinske odvodnje na spoju Primorske ulice i Ulice kardinala Stepinca u utorak, dana 25. rujna 2018. od 9:00 sati pa do 17:00 sati prometovanje u Primorsku ulicu iz smjera Ulice kardinala Stepinca bit će organizirao na način da će se vozila propuštati svakih sat vremena u intervalima po 15 minuta.

Objavljeno u Vijesti

U tijeku je sanacija pločnika ispred Katedrale Gospe Velike na površini od oko 70 m2. Radi se i u Strossmayerovoj ulici kod UŠ Luka Sorkočević, a slijede i popravci pločnika i skalina na drugim mjestima. Kod dubrovačke prvostolnice radovi će, obavještavaju iz gradske uprave, trajati tri tjedna, a u slučaju kiše nešto dulje.

Objavljeno u Vijesti

Na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče odlučeno je da se po hitnom postupku krene u sanaciju početkom mjeseca oštećenog terminala za tekuće terete. Vijeće je otvorilo i dvije mogućnosti privremenog rješenja koje bi trajalo do završetaka sanacije.

U luci Ploče već 20 dana stanje je nepromijenjeno, terminal za tekuće terete još nije u funkciji, a tanker koji ga je oštetio i dalje je usidren ispred luke. Nafta - teret - još je na brodu.

No, ne može u luku, a spremnici većine distributera u luci gotovo su prazni.

Na sjednici upravnog vijeća Lučke uprave Ploče odlučeno je da se što prije krene u sanaciju terminala.

"Primijenili smo mogućnost koju nam zakon otvara, a to je neposredno bez posebne objave provesti postupak javne nabave, što znači da će on biti proveden u toku idućega tjedna", rekla je državna tajnica za more Maja Markovčić Kostelac.

A dok radovi budu trajali, moguće je privremeno rješenje na novom terminalu za rasuti teret.

"To znači da Luka Ploče treba izraditi tehnološki projekt rada privremeno na tom terminalu, pribaviti potrebne suglasnosti i da je stvoren okvir da bi tamo mogao funkcionirati terminal za tekuće terete", ističe ravnatelj Lučke uprave Ploče Tomislav Batur.

Procjenjuje se da bi radovi na privremenom vezu za tankere mogli biti gotovi za dva mjeseca. I sadašnji, oštećeni terminal, pokušat će se osposobiti za privremeni prihvat manjih brodova, piše HRT.

Objavljeno u Vijesti

Grad Dubrovnik je, putem svog Upravnog odjela za promet, u sklopu redovitog održavanja, ovaj tjedan sanirao prometnice u Šumetu i Knežici. Tako je asfaltiran pristupni put prema crkvi Presvetog Trojstva i groblja u Šumetu. Ukupna površina ovog zahvata je oko 400 metara četvornih, a vrijednost radova iznosi 85.000 kuna.

Također je završena i sanacija pristupnog puta stambenim objektima u mjestu Knežica, na predjelu Tor. Ukupno je sanirano oko 45 metara pristupnog puta izvedbom novog asfaltnog zastora. Ukupna vrijednost radova iznosi 30.000 kuna.

Idući tjedan, u ponedjeljak, radovi se nastavljaju na Osojniku, gdje će se sanirati oštećenja na cesti kroz naselje.

Objavljeno u Vijesti

Jučer su započeli radovi na sanaciji pristupnog puta prema crkvi Presvetog Trojstva i groblja u Šumetu. Ukupna površina zahvata je oko 400 metara četvornih, a završetak radova se očekuje u četvrtak. Ovim uređenjem, kojeg Grad Dubrovnik provodi putem svog Upravnog odjela za promet, bit će olakšan pristup mjesnom groblju.

Objavljeno u Vijesti

Radovi sanacije asfaltnog kolnika na dijelu Ulice Miljenka Bratoša izvodit će se danas, 2. kolovoza 2018., od 22:00 sata do 24:00 sata. Istu večer, u kasnijem terminu, izvodit će se radovi sanacije asfaltnog kolnika na dijelu Ulice branitelja Dubrovnika i to u vremenu od 00:00 sati do 05:00 sati na dan 3. kolovoza.

U navedenim ulicama sanirat će se dva poprečna prekopa, a radovi koji će se izvoditi obuhvaćaju frezanje postojećeg asfalta i postavljanje novog asfaltnog sloja na dijelu sanacije prekopa. Na mjestima gdje će se izvoditi radovi postavit će se privremena prometna signalizacija s time da će na ulici Branitelja Dubrovnika biti postavljena privremena svjetlosna prometna signalizacija - semafori.

Mole se svi sudionici u prometu da prilagode vožnju privremenoj prometnoj regulaciji. Također, molimo cijenjene sugrađane za razumijevanje i strpljenje ukoliko se dogode povremeni zastoji u prometu u navedenim ulicama.

Objavljeno u Vijesti

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika dana 30. srpnja 2018. godine izdao je Izmjenu i dopunu građevinske dozvole za sanaciju odlagališta otpada „Grabovica“, čime je nakon 15 godina ispunjen osnovni preduvjet za konačnu realizaciju ovog važnog komunalnog i ekološkog pitanja.

Predmetnom građevinskom dozvolom Gradu Dubrovniku kao investitoru dozvoljava se izvođenje radova sanacije i zatvaranja odlagališta otpada “Grabovica”, i to I. etape koja, između ostalog, uključuje izvedeno stanje (prostor zatvorenog tijela saniranog odlagališta i prostor aktivnog dijela odlagališta sa obodnim kanalima i ogradom), rekonstrukciju pratećih građevina ulazno-izlazne zone i gradnju novih (cisterna za tehnološku vodu, sabirni bazen za otpadne i pročišćene tehnološke vode, taložnik i separator ulja i masti), saniranje prostora za nužnu sanaciju (kazete s odvodnjom) s gradnjom obodnih kanala i ogradom te povećanje kapaciteta postojećih laguna za procjedne vode.

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2